ARCHIVES ABONNES V.I.P

MERCREDI 26 JUIN 2019

Réunion 1 Course 3
Sélection V.I.P: 7-11-2-4-14-10


MARDI 25 JUIN 2019

Réunion 1 Course 3
Sélection V.I.P: 8-7-13-5-10-2

LUNDI 24 JUIN 2019

Réunion 1 Course 1
Sélection V.I.P: 4-16-1-2-8-10

DIMANCHE 23 JUIN 2019

Réunion 1 Course 3
Sélection V.I.P: 1-9-13-11-10-18


SAMEDI 22 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3
Sélection V.I.P: 17-10-13-9-2-18

VENDREDI 21 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3
Sélection V.I.P: 3-4-2-8-12-5JEUDI 20 JUIN 2019
Réunion 1 Course 6
Sélection V.I.P: 8-11-14-4-2-6MERCREDI 19 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1
Sélection V.I.P: 3-12-7-6-13-9


MARDI 18 JUIN 2019
Réunion 1 Course 6
Sélection V.I.P: 2-3-6-7-14-8

LUNDI 17 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1
Sélection V.I.P: 2-17-14-7-15-18

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Réunion 1 Course 4
Sélection V.I.P: 4-16-1-7-10-3

SAMEDI 15 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 12-13-5-7-2-9


VENDREDI 14 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 8-4-6-12-14-1


JEUDI 13 JUIN 2019
Réunion 1 Course 6

Sélection V.I.P: 7-11-4-14-3-6

MERCREDI 12 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 4-15-2-14-16-1


MARDI 11 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 15-7-2-13-6-16

LUNDI 10 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 2-10-9-13-4-1

DIMANCHE 09 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 12-9-10-11-7-16


SAMEDI 08 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 12-9-7-11-15-2

VENDREDI 07 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 10-8-5-6-13-4

JEUDI 06 JUIN 2019
Réunion 1 Course 6

Sélection V.I.P: 13-2-12-10-5-17

MERCREDI 05 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 1-10-11-2-16-12

MARDI 04 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 11-9-3-4-6-2


LUNDI 03 JUIN 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 1-8-14-6-9-16


DIMANCHE 02 JUIN 2019
Réunion 1 Course 5

Sélection V.I.P: 14-6-2-9-5-1


SAMEDI 01 JUIN 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 4-6-9-11-1-3


VENDREDI 31 MAI 2019
Réunion 1 Course 3

Sélection V.I.P: 1-15-10-3-2-7JEUDI 30 MAI 2019
Réunion 1 Course 6

Sélection V.I.P: 8-4-7-14-12-3


MERCREDI 29 MAI 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 8-5-15-16-6-3

MARDI 28 MAI 2019
Réunion 1 Course 1

Sélection V.I.P: 14-1-11-5-8-7

LUNDI 27 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 15-16-12-17-2-5


DIMANCHE 26 MAI 2019
Réunion 1 Course4

Sélection V.I.P: 7-15-10-8-16-2


SAMEDI 25 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 1-2-3-11-6-12


VENDREDI 24 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 16-4-12-13-5-7


JEUDI 23 MAI 2019
Réunion 1 Course6

Sélection V.I.P: 13-1-11-9-14-16

MERCREDI 22 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 8-7-15-6-12-17


MARDI 21 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 15-10-16-14-11-4


LUNDI 20 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 2-5-3-11-13-14

DIMANCHE 20 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 6-9-7-13-16-20SAMEDI 19 MAI 2019
Réunion 1 Course2

Sélection V.I.P: 16-4-13-3-10-8


VENDREDI 18 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 10-6-5-4-9-13


JEUDI 17 MAI 2019
Réunion 1 Course7

Sélection V.I.P: 4-8-2-1-7-10
MERCREDI 16 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 3-12-5-15-4-11MARDI 14 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 18-15-10-16-17-14


LUNDI 13 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 14-9-10-11-8-1DIMANCHE 12 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 9-11-5-2-14-3


SAMEDI 11 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 2-8-10-4-6-5


VENDREDI 10 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 9-4-1-11-12-6


JEUDI 09 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 4-10-6-5-14-11

MERCREDI 08 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 15-5-12-10-8-1


MARDI 07 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 12-13-4-5-11-10


LUNDI 06 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 14-10-13-2-9-6


DIMANCHE 05 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 15-4-12-2-6-1


SAMEDI 04 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 6-15-14-1-16-2VENDREDI 03 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 8-5-6-12-1-11


JEUDI 02 MAI 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 2-10-6-4-17-14


MERCREDI 01 MAI 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 6-10-8-1-14-3


MARDI 30 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 2-11-14-7-6-8


LUNDI 29 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 1-11-10-2-9-12


DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 14-13-6-4-1-2


SAMEDI 27 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 7-19-16-13-5-14VENDREDI 26 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 13-15-11-8-14-6


JEUDI 25 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 7-3-10-15-14-2


MERCREDI 24 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 5-3-2-9-10-11


MARDI 23 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 5-11-17-18-10-1


LUNDI 22 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 8-5-1-3-10-9

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 16-18-1-3-6-19


SAMEDI 20 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 5-7-11-13-9-6


VENDREDI 19 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 14-2-10-12-8-9

JEUDI 18 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 4-2-3-16-13-5


MERCREDI 17 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 6-9-5-2-8-12


MARDI 16 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 11-2-12-8-14-5LUNDI 15 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 14-11-16-15-10-2


DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 13-4-12-8-6-15SAMEDI 13 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 9-11-8-10-7-5


VENDREDI 12 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 15-13-6-10-8-7


JEUDI  11 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 8-9-7-15-11-17


MERCREDI 11 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 6-12-2-11-3-1


MARDI 09 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 3-1-14-12-11-8

LUNDI 08 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 16-1-5-14-6-2


DIMANCHE 07 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 10-16-3-2-11-14SAMEDI 06 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 10-4-7-3-6-15


VENDREDI 05 AVRIL 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 9-6-12-4-10-15


JEUDI 04 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 12-2-9-15-10-16


MERCREDI 03 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 18-16-13-9-12-11
MARDI 02 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 9-1-12-7-5-6LUNDI 01 AVRIL 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 2-1-9-12-4-11


DIMANCHE 31 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 12-13-10-5-11-7SAMEDI 30 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 1-11-6-16-3-5


VENDREDI 29 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 12-2-1-8-3-7JEUDI 28 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 6-1-3-4-2-7


MERCREDI 27 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 11-6-9-5-16-7


MARDI 26 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 1-6-2-16-4-15


LUNDI 25 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 9-2-4-7-3-13

DIMANCHE 24 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 15-8-14-10-1-16SAMEDI 23 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 10-9-8-1-6-11


VENDREDI 22 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 10-6-11-4-3-7


JEUDI 22 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 13-11-10-15-16-9MERCREDI 20 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 11-1-9-3-7-6

MARDI 19 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 6-1-7-9-14-3
LUNDI 18 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 12-1-14-3-6-7DIMANCHE 17 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 2-14-17-8-6-15


SAMEDI 16 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 4-10-15-12-11-2
VENDREDI 16 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 1-9-6-4-8-7JEUDI 15 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 11-15-6-14-1-17


MERCREDI 14 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 9-1-10-11-8-2MARDI 12 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 7-4-12-3-14-16


LUNDI 11 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 6-8-5-11-12-4


DIMANCHE 10 MARS 2019
Réunion 1 Course4

Sélection V.I.P: 12-9-10-4-5-8SAMEDI 09 MARS 2019
Réunion 1 Course3

Sélection V.I.P: 1-5-6-4-3-14


VENDREDI 08 MARS 2019
Réunion 1 Course2

Sélection V.I.P: 8-7-10-16-2-9
JEUDI 07 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 14-7-4-9-15-8MERCREDI 06 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 9-2-3-7-12-10


MARDI 05 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 10-3-15-11-8-12


LUNDI 04 MARS 2019
Réunion 1 Course1

Sélection V.I.P: 11-13-7-14-4-6